You are here: HomeAktualne projektyHuman dog team

HDT: Preparation and training of human dog teams in Dog Assisted Education and Therapy

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE...

Projekt „Preparation and Training of Human Dog Teams in Dog Assisted Education and Therapy” ma skrótową nazwę „Human Dog Teams” lub po prostu HDT. Praca z udziałem psa jest już tak bardzo rozwinięta, że spotykamy się z koniecznścią ustandaryzowania metod pracy. Z tej potrzeby powstał pomysł standaryzacji międzynarodowych szkoleń dla zespołów człowiek – pies.

Motywują nas też różnice wewnątrz państw i różnice międzynarodowe, brak klarowności prawnej. 
Ponieważ w każdym z państw jest w tej materii ogromny bałagan, staramy się wypracować wspólną, rekomendowaną ścieżkę szkolenia. wspier nas w tym bliska współpraca z IAHAIO (prof. Marie-Jose Enders-Sledgers, prezes IAHAIO, jest częścią naszego zespołu) oraz z ISAAT i ESAAT.

W ramach projektu powstały podręcznik (bezpłatny) oraz kurs blended-learning (e-learning + obóz szkoleniowy). Praca w tym profesjonalnym, międzynarodowym zespole jest fantastyczną okazją do poszerzania warsztatu pracy, poznania najlepszych praktyk i podzielenia się doświadczeniem.

 

 

BEZPŁATNE MATERIAŁY DLA PROFESJONALISTÓW!

Z radością dzielimy się bezpłatnymi materiałami dla zawodowych dogoterapeutów pracujących w AAI profesjonalnie! Materiały pozwolą profesjonalizować pracę i rozwijać się zawodowo zgodnie z międzynarodowymi standardami. Pobierz bezpłatnie! Broszurę, podręcznik dla profesjonalistów! Skorzystaj z kursu blended-learning.

 

broszuraBroszura opisuje aktualny stan prawny oraz dobre praktyki w państwach europejskich (Polska, Norwegia, Holandia). Przy jej tworzeniu partnerstwo było wspierane przez organizację parasolową z Estonii: Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs. Broszura przedstawia też wartości i koncepcje instytucji z różnych państw i reprezentujących różne środowiska. Broszura zawiera także wartościowe kompendium szkoleń dogoterapeutycznych (AAI) w każdym z państw partnerskich. Informacje jakie kursy są oferowane, jakie wymagania stawiane zespołom i czy są przestrzegane zalecenia IAHAIO.

podrecznikPodręcznik dla profesjonalistów pracujących w AAI. Podręcznik zawiera kompleksową wiedzę w zakresie prowadzenia terapii i edukacji z psami – wyniki badań potwierdzających skuteczność tego rodzaju zajęć, oraz zebrane w fachowe porady doświadczenia praktyków. Obszerny rozdział poświecono także dobrostanowi psów opartemu o koncepcję One Helth. Rozszerza ona myślenie o dobrostanie, zwraca uwagę na niego jako wartość podstawową, świadczącą o wysokiej jakości zajęć. Pokazane są tez zależności miedzy dobrostanem psa a skutecznością zajęć.

Dzięki różnorodnemu doświadczeniu partnerów w podręczniku zostało przedstawione i omówione szerokie spektrum placówek. Podręcznik oraz inne materiały są do pobrania na naszym serwerze. Jeżeli chcesz uzyskać do nich dostęp, zarejestruj się przez formularz!

elerningKurs blended-learning składa się z części e-learningowej oraz rozbudowanego kursu stacjonarnego. W szkoleniu zespołu człowiek-pies niezbędna jest bezpośrednia interakcja instruktora z kursantem. Pozwala to dobrać metody szkoleniowe najlepiej dopasowane do każdego z zespołów. Podczas warsztatów na kursie doskonalone są umiejętności miękkie, takie jak kontakt z pacjentem, odpowiednie kierowanie pracą psa czy planowanie przestrzeni tak, aby maksymalnie ułatwić pracę zwierzęcia na zajęciach. Warsztaty i treningi warsztatowe bazują na wiedzy przekazanej podczas e-learningu. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu kurs dostępny jest międzynarodowo i mogą w nim wziąć udział osoby z różnych państw.

Trening organizowany jest w formie międzynarodowego obozu szkoleniowego w Polsce. Obóz odbywa się na Mazurach, gdzie oprócz szkoleń i treningów uczestnicy mają okazję korzystać z uroków natury, wymieniać doświadczeniem i nawiązywać współpracę, które pomaga rozwijać się w dziedzinie AAI.

To właśnie networking i możliwość wymiany doświadczeń dla wielu uczestników (i trenerów!) jest motywacją, aby na obóz wracać co roku.

Zgłoś się po (bezpłatne) materiały!