You are here: HomeAktualne projektyLekarze na czterech łapach

Lekarze na czterech łapach

Projekt ,,Lekarze na czterech łapach’’ miał na celu upowszechnienie prowadzenia sesji dogoterapeutycznych w placówkach medycznych. W ramach jego realizacji, na poszczególnych etapach, zajęcia odbywały się na różnych oddziałach warszawskich szpitali.

W okresie styczeń 2008 r. – marzec 2009 r. przeprowadzony został pilotażowy program współpracy w Centrum Zdrowia Dziecka, na oddziale onkologicznym.

Placówki medyczne biorące udział w projekcie:

  • Instytut Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka,
  • Klinika Budzik,
  • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie na ul. Banacha, lata 2004-2009
  • W 2013 r. ponownie w projekt włączono Centrum Zdrowia Dziecka, oddział onkologiczny.
  • Fundacja „Nasze dzieci” przy Klinice Onkologicznej Centrum Zdrowia Dziecka, zapoczątkowała działalność dogoterapeutyczną na oddziale onkologii dziecięcej w Centrum Zdrowia dziecka w Międzylesiu

Głównymi adresatami zajęć są mali pacjenci, którzy przebywają w szpitalu na kilkutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych.

W efekcie naszej współpracy z CZD braliśmy udział w konferencji z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dogoterapii oraz zorganizowaliśmy wewnętrzną konferencję dla personelu medycznego Centrum, obejmującą aspekty terapii z udziałem psa terapeuty na oddziałach szpitalnych oraz prezentacje dla lekarzy na temat struktury, działań Stowarzyszenia i istoty dogoterapii w rehabilitacji ruchowej.

Realizacja projektu umożliwiła nam zdobycie cennego doświadczenia w pracy na różnych oddziałach szpitalnych. Dzięki działalności przygotowującej do realizacji projektu, bliska stała się nam specyfika oddziałów onkologicznych.