You are here: HomeAktualne projektyLekarze na cztery łapy

Lekcje na cztery łapy

Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe dla uczniów dwóch szkół specjalnych w Warszawie. 

Projekt "Lekcje na cztery łapy" to program zajęć ogólnorozwojowych, terapeutycznych i uzupełniających naukę szkolna dla dzieci ze szkół specjalnych. W projekcie (od 2008 roku) uczestniczy Zespół Szkół Specjalnych nr 85, od 2009 także ZSS nr 102 przy Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu". W latach 2010-2012 współpracowaliśmy także ze szkołą przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.

Program zajęć każdorazowo konsultowany jest ze szkołą i dostosowywany do potrzeb klasy obecnej na zajęciach. W trakcie zajęć pracujemy nie tylko nad zagadnieniami bieżącymi, ale także stanowiącymi wstęp do nauki nowych umiejętności.

Podstawowe cele zajęć to najczęściej:

  • wzrost motywacji do nauki
  • uzupełnianie nauki(programu) szkolnego
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa przy pokonywaniu własnych trudności
  • wzrost kompetencji społecznych
  • poprawa integracji klasy
  • wzrost motywacji do aktywności ruchowej

Pies wspiera dzieci podczas wykonywania ćwiczeń na zajęciach, dzięki czemu uczniowie nie tylko chętnie przychodzą na lekcje, ale również szybciej się uczą.