You are here: HomeAktualne projektyStaż: AAI w szpitalu

Program stażowy. Specjalizacja: AAI w Szpitalu.

Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom realizowało w okresie 01.04.2020 - 30.11.2020 projekt "Wolontariusz nie z przypadku. Podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy w szpitalach".
Był on dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W ramach działań zrekrutowano i przeszkolono trzydziestu wolontariuszy wraz z ich psami. Dwudziestu siedmiu z nich udało się z sukcesem zakończyć kurs egzaminem końcowym.
Wcześniej musieli oni przejść przez cykl szkoleń i praktyk. Pierwszym elementem procesu był kurs teoretyczny zamieszczony na platformie eLearnignowej https://kursy.zwierzetaludziom.pl/courses/staz-aai-w-szpitalu/ Jako wsparcie została utworzona grupa na facebooku, która służyła jako narzędzie motywujące oraz służyła wymianie informacji.
Praktycznie równolegle rozpoczęły się szkolenia dla psów dogoterapeutycznych. Każda z 6 grup wolontariuszy wzięła udział w 30h zajęć, podczas których psy ćwiczyły posłuszeństwo, prace w rozproszeniach, reagowanie na komendy, podchodzenie i skupienie na pacjencie, pracę w trudnym/nowym środowisku (hałasy, zapachy, nowe osoby).
Każda z osób prowadziła zajęcie wspomagane przez psa w jednostce medycznej. Były one następnie poddane dyskusji przez pozostałych członków grupy i instruktora, w procesie superwizji.
Na zakończenie przeprowadzony został egzamin potwierdzający zdobyte kompetencje.

W dniu 25.11.2020 została przeprowadzone seminarium zrealizowane w ramach projektu, którego zapis można obejrzeć tutaj:

 

Zapraszamy również do zapoznania się z poradnikiem "Dogoterapia w szpitalach: poradnik dla profesjonalistów". Który skierowany jest do dwóch grup odbiorców. Osób, które chcą prowadzić zajęcia wspierane przez psy w szpitalach, oraz decydentów którzy decydują czy tego typu aktywności będą realizowane w instytucjach, które nadzorują. 

--> link do poradnika

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które zostały wykonane przy okazji realizacji projektu.

--> pokaz slajdów

 


Część archiwalna dotycząca rekrutacji do projektu stażowego dla wolontariuszy

Zgłoś się na profesjonalny zaawansowany program stażowy. Specjalizacja: AAI w Szpitalu. 
(Półroczny bezpłatny staż podnoszący kwalifikacje) 

Dołącz do elitarnego programu: Wolontariusz nie z przypadku. Podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy w szpitalach. 

Rekrutacja: 
14-30.04.2020

POZNAJ SZCZEGÓŁY 


Staż dla profesjonalistów przygotowujący do pracy z psem w środowisku szpitalnym!  
Obejmuje kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. 

70 godzin wykładów w formie:
➡️ e-learning 35h – maj-październik 2020
➡️ stacjonarnie 35h 3,4, 17,18 października 2020 (Warszawa)  

Szkolenia dla psów! 
➡️ 30h szkoleń przygotowujących psa do pracy w AAI 

Zajęcia praktyczne w szpitalu!
➡️ 30h praktycznych w szpitalu – prowadzenie zajęć / hospitacje / asystowanie 

Superwizja praktyk z pracy z psem w szpitalu 
➡️ 30h godzin superwizji prowadzonych przez ekspertów! Praca w małych grupach szkoleniowych. 

Egzamin praktyczny (7-8.11.2020, Warszawa – 1 dzień do wyboru) 
➡️ Każdy zespół (człowiek-pies) przystąpi do egzaminu. 
➡️ Po pozytywnie ukończonym stażu każdy otrzymuje certyfikat. 

 Staż obejmuje treningi, warsztatach, wykłady i szkolenia prowadzone przez: terapeutów, specjalistów pracy z psami oraz certyfikowanych instruktorów pracy AAIUczestnicy pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich psów. Staż obejmuje również treningi grupowe oraz prace w małych zespołach.  

 

Rekrutacja wstrzymana - mamy komplet uczestników!

Dołącz do formularz(w nazwie plików podaj nazwisko, format PDF):

  • List motywacyjny 
  • Referencje (instytucji, firmy, ngo czy osoby prywatnej, przedstawiające Twoje kompetencje, umiejętności, doświadczenia, które będą przydatne w naszym stażu. 

Potrzebujemy również, abyś spełniał warunki wymienione poniżej: 

  • masz ukończone 21 lat, 
  • masz doświadczenie w pracy z psem w obszarze AAI, 
  • masz czas – możesz się zadeklarować na zainwestowanie swojego czasu w stażi wolontariat w liczbie 4 godzin w tygodniu(szkolenia,warsztaty,praktyka,wykłady- do indywidualnego ustalenia z instruktorami)

Chcemy, aby Twój pies spełniał warunki wymienione poniżej:

  • ma ukończone 2 lata  
  • pomyślnie zdał testy predyspozycji  
  • ma opanowane podstawowe posłuszeństwo (wykonuje komendy w rozproszeniach: siad, waruj, pozostawanie w pozycji przez 30s. w dystansie 10m, chodzenie na luźnej smyczy). 

Znając wartość naszych Programów (szkoleń, warsztatów,superwizji) rekrutujemy osoby tak,aby w programie brały udział osoby zmotywowane, świadome swoich(w tym również psa i Was jako zespołu) obszarów do rozwoju, nauki i potrzebie stawiania im wymagań. 

DODATKOWE INFORMACJE – PRAKTYKA W SZPITALU I SUPERWIZJA 

Każdy z wolontariuszyodbędzie 5 godzin zajęć praktycznych. 3 godziny bez własnego psa - jako obserwator (na jednych zajęciach może być maksymalnie 2 obserwatorów/pomocników). Czwarta i piąta godzina praktyk jest do realizacji z własnym psem, gdzie pod okiem instruktora stażyści będą próbowali prowadzić własne zajęcia. Na praktykach z psem może być jednocześnie jeden wolontariusz z psem (plus 2 obserwatorów).  

Zajęcia praktyczne w szpitalu będą się odbywać od momentu, gdy psy będą miały ukończone co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego. Dokładny termin zajęć będzie uzgadniany ze szpitalem i szkołą przyszpitalną. Zajęcia będą formą wsparcia dla dzieci. Będą nagrywane, a nagrania wykorzystane w procesie szkolenia wolontariuszy (superwizja). Jest to bardzo efektywna forma szkolenia, pozwalająca stażystom przezwyciężyć swoje słabe strony i zauważyć błędy popełniane w pracy z psem. 

Superwizje to spotkania w niewielkich grupach (max. 5 osób) służące rozwiązywaniu problemów zaobserwowanych podczas hospitacji i praktyk. Praca w szpitalu bywa bardzo obciążająca dla wolontariuszy i potrzebują oni wsparcia w radzeniu sobie z własnymi emocjami, szukaniu motywacji, przezwyciężaniu poczucia bezradności wynikającego z niemożności “wyleczenia” dziecka czy pomocy rodzicom w ich trudnej sytuacji. Brak superwizji często wpływa negatywnie na gotowość wolontariuszy do podejmowania długotrwałej pracy wolontaryjnej ponieważ następuje wypalenie zawodowe.   

Superwizje służą podzieleniu się swoimi trudnościami, konsultacjom z doświadczonymi instruktorami i wysłuchaniu odczuć innych. Takie wspólne rozmowy nie tylko sprzyjają budowaniu zespołu, pomagają też poradzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach i utrzymać wysoką motywację do pracy.