You are here: HomeczytelniaCiekawostki... potrafi zdziałać więcej niż elektryczny jonizator powietrza?

... potrafi zdziałać więcej niż elektryczny jonizator powietrza?

Zdrowiu każdego człowieka sprzyja powietrze zrównoważone pod względem ilości jonów dodatnich i ujemnych. Źródłem jonów dodatnich są wszelkie sprzęty, obecnie niezwykle popularne, znajdujące się w wielu domach: na przykład telewizor, komputer, pralka, elektryczne płyty kuchenne i wiele innych. Powietrze zjonizowane dodatnio ma zły wpływ na zdrowie człowieka, często odczuwane jest uczucie zmęczenia, znużenia, apatia, bóle głowy, nawracające infekcje układu oddechowego, obniżenie odporności psychicznej i fizycznej. Naturalnym źródłem jonów ujemnych jest kot. Kocia sierść ma właściwości gromadzenia wokół siebie anionów. Amerykanie przeprowadzili doświadczenie, w którym wpuścili na oddział zakaźny, gdzie były stosowane elektryczne jonizatory powietrza, kota. Okazało się, że w ciągu 10 godzin jeden kot wytworzył połowę tej ilości anionów, którą w tym samym czasie wytworzyły jonizatory elektryczne.