You are here: HomeczytelniaCiekawostki... swoją obecnością pomaga uniknąć chorób?

... swoją obecnością pomaga uniknąć chorób?

W 2004 roku badane były dwie grupy osób starszych: jedna mająca wizyty kota przez 3 tygodnie (bawili się z kotemi głaskali go), druga nie, ale była w programie podnoszącym aktywność fizyczną. Ciśnienie krwi było mierzone przed badaniem i 6 tygodni po zakończeniu. Uzyskano istotnastatystycznie poprawę wysokości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi w grupie opiekującej się kotami. Głaskanie kota oprócz obniżania u człowieka ciśnienia krwi zmniejsza też ryzyko zawału o 3%, a u osób po zawale zwiększa o 30% prawdopodobieństwo przeżycia.