You are here: HomeDziałaniaKonferencjeKonferencje

Personality assessment for dogs in AAI!


(POLISH BELOW)

Place: on-line
Date: 6th December 2020, 10 AM (CET)
Click here to register

The conference is free of charge! Number of the spots are limited to 500   

The International Research Team has developed the world's first protocol for testing dogs for their predisposition to work in therapy and education! There are different work standards and requirements for dogs in the therapeutic environment in Poland and other countries. There are cases where qualifications are not expected, the dog is exposed to stress and his welfare is compromised. 
We know that standardizing procedures increases the quality of work, dispels doubts and makes AAI itself a clearer and more professional area of ​​work. 

A project of international standardization under the guidance of three pioneering AAI centers in Europe!

 1. Association of People to People
 2. Norwegian Center of Anthrozoology
 3. HungarianEötvös Loránd University

Speakers will be not only experts from partner organizations but also representatives of other European institutions using AAI, scientists working with dogs and researchers studying dog behaviour.  

Meet our speakers:

PhD Christine Olsen is founder of the Norwegian Centre of Anthrozoology and chair leader of the board. Dr. Olsen is group head of “Small animals in visiting programs” in the IAHAIO Taskforce. She has a master degree in ethology, and a PhD in public health focusing on animal-assisted interventions. Dr. Olsen is also a dog behaviorist and dog trainer, and screen dogs personality. She is currently doing research on dog behavior.

Line Sandstedt is managing director of the Norwegian Centre of Anthrozoology. She is a lector in science and a postgraduate in special needs education and coaching. Sandstedt is also a dog behaviourist and dog trainer, and screen dogs personality for AAI. Sandstedt gives courses in dog training both nationally and internationally. She is responsible for all of the education given by AZS, both dog training and training of human-animal teams. Line has worked for the organization since 2006.


Magdalena Nawarecka-Piątek - President of Animals for People Association. Graduate of Warsaw University, specialization in social policy and pedagogy care and upbringing with educational therapy. Educationist, sensory integration therapist, Animal Assisted Therapy instructor since 2005. Since 2017 licensed evaluator of Human-Dog teams in Pet Partners Organization (USA).  Experienced therapist and educator in AAI with children. Since 2016 co-author of the dog-assisted therapy program for Alzheimer patients. Trainer in AAI courses for proffesionals. Co-author of international AAI handbooks.

Prof. Ádám Miklósithe head of the Department of Ethology at the Eötvös University in Budapest (Hungary). In 2016 he was elected as a corresponding member of the Hungarian Academy of Sciences. The co-founder and leader of the Family Dog Project (http://familydogproject.elte.hu) which aims to study human-dog interaction from an ethological perspective. In 2014 he published the 2nd edition of an academic volume entitled Dog behavior, evolution and cognition by Oxford University Press that summarizes the most recent status on dog oriented research, and is regarded as the main textbook for teaching in this area.

 

REGISTER NOW! 

Download the program:

 

-----------------------POLISH-----------------------


Weź udział w międzynarodowej konferencji! 

Miejsce: on-line, link do pokoju konferencji otrzymasz po rejestracji

Termin: 6 grudnia 2020

Język: angielski (bez tłumaczenia na język polski)

Udział bezpłatny - kliknij tutaj - formularz

Konferencja jest bezpłatna!

 

Międzynarodowy Zespół Badawczy opracował pierwszy na świecie protokół do testowania psów pod kątem ich predyspozycji do pracy w terapii i edukacji! W środowisku dogoterapeutycznym w Polsce i innych krajach są różne standardy pracy i wymagań wobec psów. Są przypadki kiedy nie oczekuje się kwalifikacji albo zajęcia narażają psa na stres, a jego dobrostan jest naruszony. A nawet sam pies nie nadaje się do tego typu pracy! 

Wiemy, że ustandaryzowanie procedur podnosi jakość pracy, pozwala rozwiać wątpliwości i sprawia, że sama dogoterapia staje się bardziej klarownym i profesjonalnym obszarem pracy. 

Zgłoś się na bezpłatną konferencję! 

 

Projekt międzynarodowej standaryzacji pod okiem czterech pionierskich ośrodków AAI w Europie!

 1. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
 2. Norwegian Centre of Anthrozoology
 3. Węgierski EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY

Zastanawiasz się czy warto?

Dowiedz się więcej o projekcie!

Po rejestracji otrzymasz link do pokoju konferencji!

Pobierz program 

 

Read more

Międzynarodowa Konferencja "Terapia z udziałem zwierząt w rehabilitacji i aktywizacji społecznej seniorów"

Zapraszamy na bezpłatną międzynarodową konferencję dotyczącą terapii z udziałem kotów i psów dla seniorów, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 r. w Warszawie. Konferencja realizowana będzie w ramach projektu „Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera”.

Cele konferencji:

 • przedstawienie badań dotyczących terapii z udziałem psów i kotów dla osób starszych,
 • prezentacja dobrych praktyk z Europy,
 • prezentacja wymagań dla kotów pracujących na zajęciach wizytujących 
 • zapoznanie uczestników z podstawami pracy z kotem wizytującym
 • przybliżenie europejskich praktyk dotyczących szkolenia psów schroniskowych do zajęć wizytujących
 • przedstawienie rezultatów projektu „Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobami otępiennymi” realizowanego przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom w dwóch warszawskich domach seniora – Centrum Alzheimera w Warszawie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy "Słonecznym Dom" w Ursusie.


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Read more

W dniach 1 - 2 lipca 2016 r. na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Dog in Animal Assisted Intervention". Szczególny patronat nad wydarzeniem objęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja była podsumowaniem projektu Therapy Dog Training – European Standards, opracowanego przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom i realizowanego przy współpracy w międzynarodowym Partnerstwie. Celem konferencji było przybliżenie najnowszych standardów dotyczących pracy psa w zajęciach z udziałem zwierząt (Animal Asisted Intervention). Prelegenci – zarówno z Polski, jak i z Europy, mają wieloletnie doświadczenie w pracy w AAI, a zawodowo zajmują się szkoleniem dogoterapeutów i psów do różnego rodzaju zadań.

Konferencja pozwoliła słuchaczom zorientować się w najnowszych międzynarodowych ustaleniach i standardach – opracowanych i wdrażanych głównie przez organizacje zrzeszone w IAHAIO. Dodatkowo, panele dyskusyjne i warsztaty, zaplanowane w trakcie konferencji, pozwolą na wymianę myśli i doświadczeń między wszystkimi zaproszonymi gośćmi i uczestnikami.

Konferencja: podsumowanie osiągnięć

Współorganizatorami, prelegentami i gośćmi na konferencji byli specjaliści z krajów partnerskich, międzynarodowe autorytety w dziedzinie Animal Assisted Intervention. Wykłady poprowadził między innymi przewodniczący ESAAT, największej organizacji zrzeszającej instytucje dogoterapeutyczne w Europie. Akredytacja ESAAT dla organizacji to certyfikat świadczący o jej wysokich standardach pracy. Gościliśmy również wiceprezes IAHAIO, organizacji systematyzującej i uprofesjonalniającej AAI – między innymi poprzez wydawanie dokumentów konstytuujących obowiązującą terminologię [White Paper,2014]. Nasi goście opowiedzieli, m.in. o swoich pionierskich dokonaniach z zakresu terapii dla osób starszych, zarządzania jakością sesji dogotereapeutycznych oraz najnowszych metodach treningu psa spójnych z jego dobrostanem. 

Prelegenci

Prof. Marie-Jose Enders-Slegers - wiceprezes IAHAIO,organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się terapią z udziałem zwierząt, profesor antrozoologii.

Dr. Eva Fuschswans - była dyrektor największego domu spokojnej starości w Wiedniu, specjalista z zakresu AAT dla seniorów.

Mari-Louise Asp (Norwegia) - instruktor z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalista w podstawowej placówce szkolącej dogoterapeutów w Norwegii.

Line Sandstedt (Norwegia) - szkoleniowiec z ponad 25-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu psów do pracy z człowiekiem. Międzynarodowy instruktor obedience i szkolenia psów terapeutycznych oraz wizytujących.

Dr. Rainer Wohlfarth (Niemcy) - prezes organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się terapią z udziałem zwierząt (ESAAT). Specjalista w zakresie zooterapii i szkolenia zwierząt pracujących z człowiekiem.

Magdalena Nawarecka-Piątek (Polska) - pedagog, instruktor dogoterapii w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Od 2005 roku szkoli psy pracujące w AAI.

Karolina Geletta (Polska)- koordynator projektu, specjalista w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów międzynarodowych.

Pobierz program konferencji

Pobierz broszurę konferencyjną

 

Kilka słów o projekcie...

Wspólne cele

Międzynarodowy projekt zapoczątkowała potrzeba usystematyzowania wiedzy dogoterapeutycznej oraz wprowadzenia jednolitego systemu certyfikacji. Obecnie, silnie zróżnicowany sposób kształcenia dogoterapeuty pomiędzy organizacjami, nie pozwala jednoznacznie porównać pracy osób posiadających ten sam tytuł. Ujednolicenie programu szkolenia, ustalenie powszechnie obowiązujących zasad egzaminowania i jednakowych standardów pracy, pozwoli polepszyć wizerunek dogoterapeuty w oczach pracowników placówek oraz instytucji. Poprawi także społeczny odbiór zawodu dogoterapeuty jako profesjonalisty z konkretną specjalizacją oraz powszechnie respektowanym dokumentem potwierdzającym jego umiejętności.

Projekt

Projekt Therapy Dog Training – European Standards to pierwsze międzynarodowe przedsięwzięcie w celu wypracowania najwyższej jakości standardów pracy obowiązujących docelowo nie w jednym, a w wielu krajach Europy. Wymiana doświadczeń, pomiędzy krajami różniącymi się tradycją dogoterapii, to wyróżniający atut naszej inicjatywy. Wprowadzenie międzynarodowego systemu kształcenia pozwoli dogoterapeutom przenieść ich karierę nie tylko poza granice własnej organizacji ale także poza granice kraju.

Wszyscy partnerzy w swojej pracy kierują się tymi samymi priorytetami – podstawą są pozytywne szkolenia dla psów oraz praca oparta na emocjach i wyciszeniu. Dobrostan zwierzęcia to wartość nadrzędna – pies traktowany jest podmiotowo.

Kurs i podręcznik

Na podstawie wieloletniego doświadczenia partnerów w AAI oraz najnowszych danych pochodzących z badań, powstała innowacyjna propozycja. Podręcznik, zawierający wytyczne dotyczące szkolenia zespołu Człowiek-Pies. Organizacje pracujące według zaleceń podręcznika będą kształcić dogoterapeutów i prowadzić zajęcia zgodnie z najnowszymi standardami europejskimi.

W oparciu o wytyczne podręcznika powstał kurs Therapy Dog Training. Jego pierwsza edycja realizowana była w ramach funduszu projektowego, dzięki czemu mogliśmy zaoferować 10 kandydatom z każdego kraju zupełnie bezpłatny kurs w formie blended learning. Na kurs składa się praca na platformie internetowej oraz obóz wyjazdowy gdzie uczestnicy wezmą udział w wielu godzinach praktyk, ćwiczeń, wykładów oraz samodzielnej pracy pod superwizją specjalistów.