You are here: HomeDziałaniaKonferencjeKonferencjezrealizowane konferencjeMiędzynarodowa konferencja „Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera” 9 grudnia 2017 r.

Międzynarodowa konferencja „Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera” 9 grudnia 2017 r.

Zapraszamy na bezpłatną międzynarodową konferencję dotyczącą terapii z udziałem psa dla osób w podeszłym wieku, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. w Warszawie. Konferencja realizowana będzie w ramach projektu „Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera”.

Cele konferencji:

  • przedstawienie badań dotyczących terapii z udziałem psów dla osób starszych,
  • prezentacja dobrych praktyk z Europy,
  • prezentacja umiejętności psów pracujących z seniorami i wymagań, jakie powinny spełniać,
  • przedstawienie rezultatów projektu „Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera” realizowanego przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom w dwóch warszawskich domach seniora – Centrum Alzheimera w Warszawie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy "Słonecznym Dom" w Ursusie.
    Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

RAMOWY PROGRAM

9:30-10:00 Rejestracja uczestników, przerwa kawowa 
10:00-10:05 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Magdalena Nawarecka-Piątek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom (PL)
10:05-10:20 Przedstawienie specyfiki Centrum Alzheimera – Jarosław Gnioska, Dyrektor Centrum Alzheimera (PL)
10:20-11:00 Prezentacja projektu „Psijaciele – aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera” – Magdalena Nawarecka-Piątek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom (PL)
11:00-11:30 Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny dom” – podsumowanie działań – Jakub Farkowski, Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom (PL)
11:30-11:50 Przerwa kawowa
11:50-13:30 Zajęcia terapeutyczne czy wizytujące dla seniorów z depresją? – prezentacja badań i dobrych praktyk – Christine Olsen, Antrozoologisenteret (NO)
13:30-14:30 Lunch
14:30-16:00 Zajęcia wizytujące i terapeutyczne z udziałem zwierząt (m.in. psów i drobiu) dla osób w podeszłym wieku – Øystein Johannessen, Vårdhunden Othello (SE)
16:00-16:30 Panel dyskusyjny
16:30 Zakończenie konferencji 

 

Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Patronat medialny nad naszą konferencją objęło czasopismo „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora". 

 

***REJESTRACJA*** 

Zapisz się na konferencję przez formularz rejestracyjny.

Informujemy, że z dniem 8 listopada br. wyczerpaliśmy limit zgłoszeń. Nie zamykamy jednak możliwości rejestracji. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do nas po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową. Najpóźniej na tydzień przed konferencją osoby z listy rezerwowej otrzymają informację o kwalifikacji na listę uczestników konferencji.

 

Miejsce: Centrum Alzheimera w Warszawie

Udział w konferencji jest bezpłatny 

Limit miejsc: 100 osób 

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook - będziemy dodawać szczegóły i informacje na bieżąco!