You are here: HomeDziałaniaKonferencjemiędzynarodowa konferencja DiAAI

Międzynarodowa Konferencja ‘Dog in Animal Assisted Intervention’ 1 - 2 lipca 2016 r.

W dniach 1 - 2 lipca 2016 r. na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Dog in Animal Assisted Intervention". Szczególny patronat nad wydarzeniem objęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja była podsumowaniem projektu Therapy Dog Training – European Standards, opracowanego przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom i realizowanego przy współpracy w międzynarodowym Partnerstwie. Celem konferencji było przybliżenie najnowszych standardów dotyczących pracy psa w zajęciach z udziałem zwierząt (Animal Asisted Intervention). Prelegenci – zarówno z Polski, jak i z Europy, mają wieloletnie doświadczenie w pracy w AAI, a zawodowo zajmują się szkoleniem dogoterapeutów i psów do różnego rodzaju zadań.

Konferencja pozwoliła słuchaczom zorientować się w najnowszych międzynarodowych ustaleniach i standardach – opracowanych i wdrażanych głównie przez organizacje zrzeszone w IAHAIO. Dodatkowo, panele dyskusyjne i warsztaty, zaplanowane w trakcie konferencji, pozwolą na wymianę myśli i doświadczeń między wszystkimi zaproszonymi gośćmi i uczestnikami.

Konferencja: podsumowanie osiągnięć

Współorganizatorami, prelegentami i gośćmi na konferencji byli specjaliści z krajów partnerskich, międzynarodowe autorytety w dziedzinie Animal Assisted Intervention. Wykłady poprowadził między innymi przewodniczący ESAAT, największej organizacji zrzeszającej instytucje dogoterapeutyczne w Europie. Akredytacja ESAAT dla organizacji to certyfikat świadczący o jej wysokich standardach pracy. Gościliśmy również wiceprezes IAHAIO, organizacji systematyzującej i uprofesjonalniającej AAI – między innymi poprzez wydawanie dokumentów konstytuujących obowiązującą terminologię [White Paper,2014]. Nasi goście opowiedzieli, m.in. o swoich pionierskich dokonaniach z zakresu terapii dla osób starszych, zarządzania jakością sesji dogotereapeutycznych oraz najnowszych metodach treningu psa spójnych z jego dobrostanem. 

Prelegenci

Prof. Marie-Jose Enders-Slegers - wiceprezes IAHAIO,organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się terapią z udziałem zwierząt, profesor antrozoologii.

Dr. Eva Fuschswans - była dyrektor największego domu spokojnej starości w Wiedniu, specjalista z zakresu AAT dla seniorów.

Mari-Louise Asp (Norwegia) - instruktor z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalista w podstawowej placówce szkolącej dogoterapeutów w Norwegii.

Line Sandstedt (Norwegia) - szkoleniowiec z ponad 25-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu psów do pracy z człowiekiem. Międzynarodowy instruktor obedience i szkolenia psów terapeutycznych oraz wizytujących.

Dr. Rainer Wohlfarth (Niemcy) - prezes organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się terapią z udziałem zwierząt (ESAAT). Specjalista w zakresie zooterapii i szkolenia zwierząt pracujących z człowiekiem.

Magdalena Nawarecka-Piątek (Polska) - pedagog, instruktor dogoterapii w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Od 2005 roku szkoli psy pracujące w AAI.

Karolina Geletta (Polska)- koordynator projektu, specjalista w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów międzynarodowych.

Pobierz program konferencji

Pobierz broszurę konferencyjną

 

Kilka słów o projekcie...

Wspólne cele

Międzynarodowy projekt zapoczątkowała potrzeba usystematyzowania wiedzy dogoterapeutycznej oraz wprowadzenia jednolitego systemu certyfikacji. Obecnie, silnie zróżnicowany sposób kształcenia dogoterapeuty pomiędzy organizacjami, nie pozwala jednoznacznie porównać pracy osób posiadających ten sam tytuł. Ujednolicenie programu szkolenia, ustalenie powszechnie obowiązujących zasad egzaminowania i jednakowych standardów pracy, pozwoli polepszyć wizerunek dogoterapeuty w oczach pracowników placówek oraz instytucji. Poprawi także społeczny odbiór zawodu dogoterapeuty jako profesjonalisty z konkretną specjalizacją oraz powszechnie respektowanym dokumentem potwierdzającym jego umiejętności.

Projekt

Projekt Therapy Dog Training – European Standards to pierwsze międzynarodowe przedsięwzięcie w celu wypracowania najwyższej jakości standardów pracy obowiązujących docelowo nie w jednym, a w wielu krajach Europy. Wymiana doświadczeń, pomiędzy krajami różniącymi się tradycją dogoterapii, to wyróżniający atut naszej inicjatywy. Wprowadzenie międzynarodowego systemu kształcenia pozwoli dogoterapeutom przenieść ich karierę nie tylko poza granice własnej organizacji ale także poza granice kraju.

Wszyscy partnerzy w swojej pracy kierują się tymi samymi priorytetami – podstawą są pozytywne szkolenia dla psów oraz praca oparta na emocjach i wyciszeniu. Dobrostan zwierzęcia to wartość nadrzędna – pies traktowany jest podmiotowo.

Kurs i podręcznik

Na podstawie wieloletniego doświadczenia partnerów w AAI oraz najnowszych danych pochodzących z badań, powstała innowacyjna propozycja. Podręcznik, zawierający wytyczne dotyczące szkolenia zespołu Człowiek-Pies. Organizacje pracujące według zaleceń podręcznika będą kształcić dogoterapeutów i prowadzić zajęcia zgodnie z najnowszymi standardami europejskimi.

W oparciu o wytyczne podręcznika powstał kurs Therapy Dog Training. Jego pierwsza edycja realizowana była w ramach funduszu projektowego, dzięki czemu mogliśmy zaoferować 10 kandydatom z każdego kraju zupełnie bezpłatny kurs w formie blended learning. Na kurs składa się praca na platformie internetowej oraz obóz wyjazdowy gdzie uczestnicy wezmą udział w wielu godzinach praktyk, ćwiczeń, wykładów oraz samodzielnej pracy pod superwizją specjalistów.