You are here: HomeDziałaniaKonferencjePsijaciele 2018

Międzynarodowa Konferencja "Terapia z udziałem zwierząt w rehabilitacji i aktywizacji społecznej seniorów"

Zapraszamy na bezpłatną międzynarodową konferencję dotyczącą terapii z udziałem kotów i psów dla seniorów, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 r. w Warszawie. Konferencja realizowana będzie w ramach projektu „Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera”.

Cele konferencji:

  • przedstawienie badań dotyczących terapii z udziałem psów i kotów dla osób starszych,
  • prezentacja dobrych praktyk z Europy,
  • prezentacja wymagań dla kotów pracujących na zajęciach wizytujących 
  • zapoznanie uczestników z podstawami pracy z kotem wizytującym
  • przybliżenie europejskich praktyk dotyczących szkolenia psów schroniskowych do zajęć wizytujących
  • przedstawienie rezultatów projektu „Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobami otępiennymi” realizowanego przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom w dwóch warszawskich domach seniora – Centrum Alzheimera w Warszawie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy "Słonecznym Dom" w Ursusie.


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Program konferencji

9:30

Rejestracja gości

10:15

Otwarcie konferencji, przedstawienie programu

10:30

„Psijaciele” - przedstawienie projektu, podsumowanie działań w Centrum Alzheimera 
Magdalena Nawarecka-Piątek (PL)

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Dogs for people – program szkolenia psów schroniskowych na potrzeby pracy na zajęciach terapeutycznych   
dr Victor CHITIC (RO)

12:45

Lunch

13:30

Terapia z udziałem zwierząt we wsparciu osób z chorobą Alzheimera – program w szpitalu geriatrycznym 
dr Giulia Morosetti (IT)

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Koty jako wsparcie w terapii seniorów 
Alexandra Bulder (PL)

16:00

Dobrostan psów pracujących w AAI  
dr Agnieszka Boruta (PL)

16:30

Kocie stereotypy - prawda czy fałsz?  
Magdalena Izabella Bielicka (PL)

17:00

Zakończenie konferencji

 

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.
Przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz lunch dla uczestników.

 

Skrócone informacje o wykładach:

1.      „Psijaciele” - przedstawienie projektu, podsumowanie działań w Centrum Alzheimera - mgr Magdalena Nawarecka-Piątek (PL)
Projekt „Psijaciele” jest realizowany (pod różnymi nazwami) nieprzerwanie od 2015 roku. Jego głównym celem jest aktywizacja seniorów z chorobą Alzheimera. Terapeuci i wolontariusze z psami wspierają seniorów nie tylko w wykonywaniu aktywności ruchowych, ale także w poprawie relacji społecznych. Od 2015 roku programem wsparcia z udziałem psów zostało objętych ponad 120 mieszkańców Centrum Alzheimera w Warszawie oraz 16 mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy Słoneczny Dom. O przebiegu programu opowie prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, Magdalena Nawarecka-Piątek.

2.      Dogs for people – program szkolenia psów schroniskowych na potrzeby pracy na zajęciach terapeutycznych dr Victor Chitic (RO)
W Rumunii, w Bukareszcie, od 2004 roku realizowany jest program „Dogs for people” dzięki któremu psy schroniskowe przechodzą rehabilitację. Jest to nie tylko szansa na nowe życie dla psów, ale także na wsparcie terapeutyczne dla osób które tego potrzebują. Dr Victor Chitic, współautor programu,  opowie o procesie rehabilitacji i szkolenia psów oraz o praktycznych aspektach programu i jego naukowo potwierdzonym działaniu.

3.      Terapia z udziałem zwierząt we wsparciu osób z chorobą Alzheimera – program w szpitalu geriatrycznym w Bolzano  Giulia Morosetti (IT)
We włoskim szpitalu w Bolzano w 2016 roku działa program terapeutyczny z wykorzystaniem zwierząt skierowany do seniorów. Zostały przeprowadzone badania, sprawdzające efekty programu i jego wpływ na pacjentów geriatrycznych. Dr Giulia Morosetti, współautorka badań, opowie o przebiegu programu i jego wynikach.

4.      Koty jako wsparcie w terapii seniorów – Alexandra Bulder (PL)
Terapia z udziałem kotów jest jeszcze rzadko wykorzystywaną formą wsparcia, ze względu na specyficzne potrzeby kotów oraz skomplikowany proces wyboru i  przygotowania kota do pracy. O tym, jakie predyspozycje powinien mieć kot pracujący, oraz jak go do takiej pracy przygotować, opowie Aleksandra Bulder, behawiorystka i trener zespołów człowiek – kot w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom.

5. Dobrostan psów pracujących w AAI – dr Agnieszka Boruta (PL)

Dobrostan psa pracującego w terapii, czy wspomagającego zajęcia z seniorami jest kwestią kluczową. Traktowanie psa jako partnera, podmiot współuczestniczący w zajęciach nie tylko poprawia komfort pracy zwierzęcia, ale ma też głębokie uzasadnienie naukowe. Zajęcia, w których biorą udział szczęśliwe, dobrze traktowane zwierzęta są skuteczniejsze i korzystniej wspierają podopiecznych. 

 6. Kocie stereotypy - prawda czy fałsz? - Magdalena Izabella Bielicka (PL)

Wszyscy znamy się na kotach. Mają 9 żyć, zawsze spadają na cztery łapy, potrafią znaleźć chore miejsce na ciele człowieka i wyleczyć, leżąc na nim. Podczas prelekcji przyjżymy się tym i innym stereotypom i zweryfikujemy je, dowiemy się, co nauka mówi o kotach. 

Pobierz program i informacje o konferencji w wersji PDF: