You are here: HomeDziałaniaKonferencjeUncategorisedKonferencja: DOGS IN ANIMAL ASSISTED THERAPY AND EDUCATION

Konferencja: DOGS IN ANIMAL ASSISTED THERAPY AND EDUCATION

 

 

 

Tytuł konferencji: DOGS IN ANIMAL ASSISTED THERAPY AND EDUCATION

Miejsce i data: 16-17 listopada 2019, Warszawa

Konferencja jest bezpłatna.

Dojazd i nocleg uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.
Podczas konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.

  Celem konferencji jest promowanie dobrej jakości standardów pracy w AAI - Animal Assisted Intereventions. Głównie - informowanie o standardach terapii i edukacji wspomaganej przez psa.

 ZAREJESTRUJ SIĘ

Czego się dowiesz?

➡️ 1. Poznasz międzynarodowe standardy pracy w AAI (Animal Assisted Intervention)

➡️ 2. Dowiesz się jak i dlaczego dbamy o dobrostan psów pracujących.

➡️ 3. Poznasz praktyczne punkty widzenia najlepszych ekspertów z różnych krajów Europy!

➡️ 4. Poznasz wiele form pracy terapeutycznej i edukacyjnej!

 

➡️ 5. Weźmiesz udział w międzynarodowych warsztatach praktycznych!

 

 

3 kluczowe powody, dla których powinieneś być na konferencji!

 

Wymiana wiedzy

Konferencja to nie tylko możliwość wysłuchania prelegentów. Przygotowujemy warsztaty praktyczne, panele dyskusyjne które pozwolą na wymianę informacji, dobrych praktyk i doświadczeń.

Uczenie się od siebie to ogromna wartość i niezwykle potrzebna w procesie standaryzacji.

 

Świetna okazja do nawiązania kontaktów

160 uczestników z całej Europy! Głównie z Polski, ale spodziewamy się gości z Holandii, Norwegii, Węgier, Słowacji, Chorwacji, Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

Zarejestruj się i dołącz do międzynarodowego środowiska!

 

Wybitni mówcy

Prelegentami są eksperci i przedstawiciele różnych europejskich instytucji pracujących w AAI. To trenerzy pracujący z psami i naukowcy badający zachowania psów.

Zapewniamy sesje wykładowe, dyskusyjne i praktyczne (warsztatowe).

 Profesor Marie-Jose Enders-Slegers Jest od czerwca 2013 roku profesorem Antrozoologii na Wydziale Psychologii i Nauk Edukacyjnych na otwartym Uniwersytecie Heerlen (Holandia).Uzyskała Dyplom Doktora Psychologii (1990 r.) na Uniwersytecie Utrecht, Doktorat z Psychologii (2000 r.), Dyplom Psychologa Opieki Zdrowotnej (2001 r.), Certyfikaty Młodszego i Starszego Lektora (2003 r.) na Uniwersytecie Utrecht. W celu dalszego rozwijania kwalifikacji ukończyła wiele kursów post-doktorskich z psychologii. Specjalizuje się w badaniu i obserwacji interakcji ludzi i zwierząt. Jej badania są skoncentrowane na rozwoju i znaczeniu tych relacji dla osób z dysfunkcjami (np. starszych, z chorobami otępiennymi, dzieci po przejściach, ludzi z niepełnosprawnością umysłową, dzieci z zaburzeniami psychicznymi, dzieci autystyczych, pacjentów psychiatrycznych) oraz na badaniu korelacji przemocy domowej z przemocą w stosunku do zwierząt. Była założycielką, a jest teraz doradcą AAIZOO. Jest również w radzie nadzorczej Green Chimneys (Brewster, N.Y.) i Centralnej Komisji Doradczej HABRI (USA).

Profesor Daniel Mills Jest uznanym przez RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons – Królewskie Kolegium Chirurgów Weterynaryjnych), Europę i ASAB (the Association for the Study of Animal Behaviour – Stowarzyszenie dla Nauki o Zachowaniu Zwierząt) specjalistą behawioru zwierząt. Na Lincoln, od prawie 25 lat, rozwija i eksploruje nowe metody rehabilitacji zwierząt z zaburzeniami behawioralnymi. W uznaniu za jego wieloletni wkład w profesję, został niedawno mianowany członkiem Królewskiego Kolegium Chirurgów Weterynaryjnych. Jego badania koncentrują się na ocenie i zarządzaniu stanem emocjonalnym u zwierząt codzinnych sytuacjach. W ostatnim okresie w sposób naukowy rozwijał zainteresowania w kwestii wartości naszej relacji ze zwierzętami. Jego badania przy użyciu interdyscyplinarnego podejścia koncentrowało się na korzyściach wspólistniena ze  zwierzętami towarzyszącymi, min. przez współpracę z biologami, profesjonalistami opieki zdrowotnej, psychologami, prawnikami i ekonomistami. Daniel  Mills nadal konsultuje w klinice specjalistycznej oraz uczy klinicznej obserwacji zachowania zwierząt na studiach licencjackich i magisterskim na Uniwersytetu Lincolna.

Doktor Christine Olsen Założycielka Norweskiego Centrum Antrozoologii i przewodnicząca komisji. Dr. Olsen jest przewodniczącą grupy roboczej  IAHAIO (International Association of the Human-Animal Interaction Organization – Międzynarodowe Stowarzyszenie z Organizacji Interakcji Ludzko-Zwierzęcej) w zakresie szkolenia i certyfikacji. Ma stopień magistra w etologii i doktorat w obszarze zdrowia  publicznego, koncentrując się na interwencjach z udziałem zwierząt. Dr. Olsen jest również behawiorystką i trenerką psów, a także badaczką osobowości.

Line Sandstedt Pracuje jako dyrektor zarządzający Norweskim Centrum Antrozoologii. Jest trenerką psów, coachem, pracownikiem społecznym. Podyplomowo specjalizuje się w edukacji i szkoleniu osób ze specjalnymi potrzebami. Sandstedt jest również psią behawiorystką, trenerką psów i skupioną na użytkowości w obszarze AAI (Animal Assisted Intervention – Interwencja z Udziałem Zwierząt). Sandstedt prowadzi kursy treserskie zarówno w kraju jak i międzynarodowo. Jest odpowiedzialna za całą edukację z AZS (AntrozoologiSenteret – Norwestkie Centrum Antrozoologii), zarówno szkolenie zwierząt jak i treningu zespołów ludzko-zwierzęcych. Line pracuje dla organizacji od 2006 roku.

Magdalena Nawarecka-Piątek Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako pedagożka, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka pedagogiczna, a także instruktorka w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Od wielu lat prowadzi zajęcia z udziałem psów zarówno dla dzieci z niepełnosprawnościami , jak i pełnosprawnych ( w publicznych placówkach oświatowych). Od 2014 roku współałtorka programu terapeutycznego dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera, realizowanego w Centrum Alzheimera w Warszawie. Od 2010 jest dyrektorką Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka AURIN. Wykładowczyni w Collegium Humanitatis w latach 2013-15. Od 2017 roku akredytowana ewaluatorka zespołów człowiek - pies amerykańskiej organizacji Pet Partners (dawniej Delta Society). Swoje kompetencje w zakresie szkolenia psów do pracy na zajęciach terapeutycznych rozwija pod okiem specjalistek z norweskiego AntrozoologiSenteret. Oprócz pracy  z podopiecznymi i układania programów terapeutycznych, prowadzi także szkolenia dla psów pracujących w Stowarzyszeniu. W swojej pracy duży nacisk kładzie na przestrzeganie międzynarodowych standardów pracy - jest autorką międzynarodowych projektów i dąży do budowania partnerstw z organizacjami na świecie, które mają ugruntowaną pozycję w środowisku związanym z terapią i edukacją z udziałem psów. Dzięki jej staraniom Stowarzyszenie zostało włączone w struktury międzynarodowej organizacji parasolowej IAHAIO.

Doktor Lisa Maria Glenk Ukończyła w 2012 roku studia doktoranckie w dziedzinie Animal Assisted Intereventions na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. Lisa Maria Glenk dołączyła do Instytutu Badań Messerli (Medycyna Porównawcza) w 2013 roku. Jako proacownik naukowy prowadzi badania w obszarze dobrobytu zwierząt, fizjologii stresu i modulacji odporności. Jej praca była nagrodzona grantami i nagrodami. Dr. Lisa Glenk jest członkinią zarządu Austriackiego Towarzystwa Sprzężenia Zwrotnego i Psychofizjologii, członkinią i doradczynią naukową Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde (Niemcy) i założycielką oraz członkinią Hundesicherheitstraining für Kinder und Jugendliche (Austria).

Marion E. de Jongh W 1982 roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w holenderskiej szkole, której po 2 latach została dyrektorką. Dekadę później została członkinią SEARS. Dalszym rozwojem Marion E. de Jongh pokierowało przekonanie i zgłębianie wiedzy o wpływie psów w pracy i interakcji z innymi osobami. Odbyła wiele międzynarodowych wycieczek edukacyjnych odwiedzając szkoły, ośrodki (m. in. Green Chimneys i zakład karny w Woodburn) by szerzyć wiedzę w obszarze Animal Assisted Intervention. Obecnie zaangażowana jest w projekt D.O.G., w którym we wsparciu psów współpracuje z uczniami i nauczycielami wielu szkół. Zaangażowana jest również w program ‘SEL for Students’ (Social and Emotional Learning for Students – Nauczanie Społeczne i Emocjonalne dla Uczniów).

Riki Verhoeven Jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Utrecht (Holandia) oraz studentką studiów doktoranckich na Open University w Heerlen (Holandia), na kierunku Antrozoologii. Jej obszarem pracy i zainteresowań naukowych jest praca i wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami. Zaplecze naukowe łączone z doświadczeniem zawodowym dyrektorki szkół specjalnych wykorzystuje na co dzień w pracy w AAI. Od niespełna dekady w polu jej zainteresowań znajduje się budowanie relacji między człowiekiem a zwierzęciem. Aktualnie doktoryzuje się w obszarze Edukacji z Udziałem Zwierząt.

 

POBIERZ PROGRAM

       

 

 

Widzimy się 16-17 listopada 2019, Warszawa.

Miejsce: SGGW, budynek 23 : https://goo.gl/maps/EmsT2vGsYRycB4S9A

Polecany hotel: http://ikar.sggw.pl/  (na terenie campusu SGGW!)

 

 

Bądź na bieżąco!

https://www.facebook.com/events/586368878412777/

 

 

 

 ZAREJESTRUJ SIĘ 

 

 

 

 

Konferencja jest częścią projektu ‘Preparation and Training of Human-Dog Teams in Dogs Assisted Education and Therapy’, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus Plus.