You are here: HomeDziałaniaProjekty

Projekty Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom

 • aktualne projekty
  • wsparcie psychologiczne Celem projektu jest zapewnienie wsparcia psychologicznego z wykorzystaniem dogoterapii dla 80 seniorów z terenu Mazowsza. Działaniami zostaną objęci seniorzy będący podopiecznymi mazowieckich domów dziennego pobytu, których stan samopoczucia pogorszył się w ostatnim roku...

   Czytaj dalej

  • The project’s aim We want to increase the level of quality of the AAI sector in the Visegrad region. In order to achieve this, we build an international alliance with professional organizations from Visegrad countries in cooperation with Ukraine. We hope to establish an international partnership with...

   Czytaj dalej

  • Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

         Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko-norweskim z organizacją Dyrenbar Omsorg.Gotowy kurs będzie miał formę blended-learning (przewidziane jest szkolenie wyjazdowe), który będzie...

   Czytaj dalej

  • Program stażowy. Specjalizacja: AAI w Szpitalu.

   Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom realizowało w okresie 01.04.2020 - 30.11.2020 projekt "Wolontariusz nie z przypadku. Podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy w szpitalach".Był on dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 W ramach działań zrekrutowano i przeszkolono...

   Czytaj dalej

  • Program stażowy. Specjalizacja: AAI z seniorami

   Zgłoś się na profesjonalny zaawansowany program stażowy. Specjalizacja: AAI z seniorami.(Dwumiesięczny bezpłatny staż podnoszący kwalifikacje)  Dołącz do elitarnego programu dla aktywnie działających dogoterapeutów! Rekrutacja:  14-18.09.2020  FORMULARZ REJESTRACYJNY - KLIKNIJ POZNAJ SZCZEGÓŁY  Staż dla...

   Czytaj dalej

  • HDT: Preparation and training of human dog teams in Dog Assisted Education and Therapy

   KILKA SŁÓW O PROJEKCIE... Projekt „Preparation and Training of Human Dog Teams in Dog Assisted Education and Therapy” ma skrótową nazwę „Human Dog Teams” lub po prostu HDT. Praca z udziałem psa jest już tak bardzo rozwinięta, że spotykamy się z koniecznścią ustandaryzowania metod pracy. Z tej...

   Czytaj dalej

  • PADA (Personality assessment for dogs in AAI)

   Projekt, dzięki któremu powstanie pierwszy na świecie, potwierdzony badaniami naukowymi, protokół do testowania psów pod kątem ich predyspozycji do pracy w terapii i edukacji. Obecnie, każde państwo, a wewnątrz niego każda organizacja, ma swój sposób testowania i egzaminowania psów do pracy....

   Czytaj dalej

  • Zajęcia wspomagane obecnością psa dla seniorów dotkniętych chorobą Alzheimera

   Czy kontakt z psem może pomóc osobie będącej w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera? Przecież to choroba, która powoduje ona powolny zanik świadomości, zainteresowania światem, a w konsekwencji uniemożliwia kontakt osób starszych z otoczeniem, nawet z bliskimi ludźmi. Okazuje się, że pies, może...

   Czytaj dalej

  • Uwaga! Dobry Pies

   „UWAGA! DOBRY PIES”: Chcemy, żeby dzieci i psy w kontakcie ze sobą były bezpieczne „UWAGA! DOBRY PIES”  to działanie, poprzez które chcieliśmy sprawić, by dzieci i psy w kontakcie ze sobą były bezpieczne. Ogromna rzesza dorosłych nie umie czytać języka psów, więc nie umie nauczyć tego dzieci. W...

   Czytaj dalej

  • Lekarze na czterech łapach

   Projekt ,,Lekarze na czterech łapach’’ miał na celu upowszechnienie prowadzenia sesji dogoterapeutycznych w placówkach medycznych. W ramach jego realizacji, na poszczególnych etapach, zajęcia odbywały się na różnych oddziałach warszawskich szpitali. W okresie styczeń 2008 r. – marzec 2009 r....

   Czytaj dalej

  • Lekcje na cztery łapy

   Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe dla uczniów dwóch szkół specjalnych w Warszawie. 

   Czytaj dalej

 • zrealizowane projekty
  • THERAPY DOG TRAINING - EUROPEAN STANDARDS

   Projekt był realizowany w ramach inicjatywy Erasmus +, której celem jest poprawa jakości kształcenia w Europie oraz wzrost profesjonalizmu pracowników.  Skąd pomysł na projekt?  Stowarzyszenie od 2014 roku współpracuje z europejskimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się terapią z udziałem...

   Czytaj dalej

  • Syriusz

   Pilotażowy program zajęć resocjalizacyjnych dla osadzonych w OZ Bemowo w Warszawie, z udziałem psów do dogoterapii, inspirowany projektami prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych z udziałem psów w więzieniach. Odbywał się w okresie marzec-czerwiec 2012 r. – cykl obejmował dwadzieścia trzygodzinnych...

   Czytaj dalej

  • Razem pokonamy przeszkody

   Agility, w którym przewodnikami psów są dzieci ze szkół specjalnych. 

   Czytaj dalej

  • PSIEczytanki

   „PSIEczytanki”!: program wsparcia dzieci, które mają problemy w nauce czytania. Czy to znaczy, ze pies czyta??? Oooo nie! To specjalny program wsparcia dzieci, które mają problemy w nauce czytania. Niektórym młodym osobom, z rożnych powodów, sprawia trudność nauka liter, scalania ich w sylaby, czy...

   Czytaj dalej

  • Psi terapeuci ruszają do akcji

   Nasz pierwszy samodzielny projekt, który uzyskał dofinansowanie. 

   Czytaj dalej

  • Na Przedwiośniu

   „Na Przedwiośniu” to dom pomocy społecznej położony w podwarszawskim Międzylesiu. Zajęcia mają formę wspomagającą rehabilitację ruchową mieszkańców. 

   Czytaj dalej

  • DogoLAB

     Projekt realizowany we współpracy z Norwegami. Jego celem jest zmiana postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych na bardziej pozytywną poprzez zajęcia warsztatowe, zbadanie wpływu obecności psa podczas warsztatów na zmianę postaw uczestników oraz wymiana doświadczeń i wiedzy z organizacjami z...

   Czytaj dalej

  • Mam przyjaciela!

   Projekt wykorzystujący jeden z psich sportów (agility) jako formę terapii wspomagającej dla chłopców z zespołem Aspergera. Projekt realizowany był w 2008 roku w okresie od września do grudnia. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. W sesjach brało udział dwunastu chłopców z diagnozą Zespołu...

   Czytaj dalej