You are here: HomeDziałaniaProjektyProjektyaktualne projektyProgram stażowy. Specjalizacja: AAI w Szpitalu.

Program stażowy. Specjalizacja: AAI w Szpitalu.

Zgłoś się na profesjonalny zaawansowany program stażowy. Specjalizacja: AAI w Szpitalu. 
(Półroczny bezpłatny staż podnoszący kwalifikacje) 

Dołącz do elitarnego programu: Wolontariusz nie z przypadku. Podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy w szpitalach. 

Rekrutacja: 
14-30.04.2020

POZNAJ SZCZEGÓŁY 


Staż dla profesjonalistów przygotowujący do pracy z psem w środowisku szpitalnym!  
Obejmuje kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. 

70 godzin wykładów w formie:
➡️ e-learning 35h – maj-październik 2020
➡️ stacjonarnie 35h  3, 4, 17, 18 października 2020 (Warszawa)  

Szkolenia dla psów! 
➡️ 30h szkoleń przygotowujących psa do pracy w AAI 

Zajęcia praktyczne w szpitalu!
➡️ 30h praktycznych w szpitalu – prowadzenie zajęć / hospitacje / asystowanie 

Superwizja praktyk z pracy z psem w szpitalu 
➡️ 30h godzin superwizji prowadzonych przez ekspertów! Praca w małych grupach szkoleniowych. 

Egzamin praktyczny (7-8.11.2020, Warszawa – 1 dzień do wyboru) 
➡️ Każdy zespół (człowiek-pies) przystąpi do egzaminu. 
➡️ Po pozytywnie ukończonym stażu każdy otrzymuje certyfikat. 

 Staż obejmuje treningi, warsztatach, wykłady i szkolenia prowadzone przez: terapeutów, specjalistów pracy z psami oraz certyfikowanych instruktorów pracy AAIUczestnicy pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich psów. Staż obejmuje również treningi grupowe oraz prace w małych zespołach.  

 

 

Rekrutacja wstrzymana - mamy komplet uczestników!

Dołącz do formularz(w nazwie plików podaj nazwisko, format PDF): 

  • List motywacyjny 
  • Referencje (instytucji, firmy, ngo czy osoby prywatnej, przedstawiające Twoje kompetencje, umiejętności, doświadczenia, które będą przydatne w naszym stażu. 

Potrzebujemy również, abyś spełniał warunki wymienione poniżej: 

  • masz ukończone 21 lat,  
  • masz doświadczenie w pracy z psem w obszarze AAI, 
  • masz czas – możesz się zadeklarować na zainwestowanie swojego czasu w staż i wolontariat w liczbie 4 godzin w tygodniu (szkolenia, warsztaty, praktyka, wykłady - do indywidualnego ustalenia z instruktorami)

Chcemy, aby Twój pies spełniał warunki wymienione poniżej:

  • ma ukończone 2 lata  
  • pomyślnie zdał testy predyspozycji  
  • ma opanowane podstawowe posłuszeństwo (wykonuje komendy w rozproszeniach: siad, waruj, pozostawanie w pozycji przez 30s. w dystansie 10m, chodzenie na luźnej smyczy). 

Znając wartość naszych Programów (szkoleń, warsztatów, superwizji) rekrutujemy osoby tak, aby w programie brały udział osoby zmotywowane, świadome swoich (w tym również psa i Was jako zespołu) obszarów do rozwoju, nauki i potrzebie stawiania im wymagań. 

DODATKOWE INFORMACJE – PRAKTYKA W SZPITALU I SUPERWIZJA 

Każdy z wolontariuszy odbędzie 5 godzin zajęć praktycznych. 3 godziny bez własnego psa - jako obserwator (na jednych zajęciach może być maksymalnie 2 obserwatorów/pomocników). Czwarta i piąta godzina praktyk jest do realizacji z własnym psem, gdzie pod okiem instruktora stażyści będą próbowali prowadzić własne zajęcia. Na praktykach z psem może być jednocześnie jeden wolontariusz z psem (plus 2 obserwatorów).  

Zajęcia praktyczne w szpitalu będą się odbywać od momentu, gdy psy będą miały ukończone co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego. Dokładny termin zajęć będzie uzgadniany ze szpitalem i szkołą przyszpitalną. Zajęcia będą formą wsparcia dla dzieci. Będą nagrywane, a nagrania wykorzystane w procesie szkolenia wolontariuszy (superwizja). Jest to bardzo efektywna forma szkolenia, pozwalająca ptażystom przezwyciężyć swoje słabe strony i zauważyć błędy popełniane w pracy z psem. 

Superwizje to spotkania w niewielkich grupach (max. 5 osób) służące rozwiązywaniu problemów zaobserwowanych podczas hospitacji i praktyk. Praca w szpitalu bywa bardzo obciążająca dla wolontariuszy i potrzebują oni wsparcia w radzeniu sobie z własnymi emocjami, szukaniu motywacji, przezwyciężaniu poczucia bezradności wynikającego z niemożności “wyleczenia” dziecka czy pomocy rodzicom w ich trudnej sytuacji. Brak superwizji często wpływa negatywnie na gotowość wolontariuszy do podejmowania długotrwałej pracy wolontaryjnej ponieważ następuje wypalenie zawodowe.   

Superwizje służą podzieleniu się swoimi trudnościami, konsultacjom z doświadczonymi instruktorami i wysłuchaniu odczuć innych. Takie wspólne rozmowy nie tylko sprzyjają budowaniu zespołu, pomagają też poradzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach i utrzymać wysoką motywację do pracy.