You are here: HomeDziałaniaProjektyProjektyaktualne projektyProgram stażowy. Specjalizacja: AAI z seniorami

Program stażowy. Specjalizacja: AAI z seniorami

Zgłoś się na profesjonalny zaawansowany program stażowy. Specjalizacja: AAI z seniorami.
(Dwumiesięczny bezpłatny staż podnoszący kwalifikacje) 

Dołącz do elitarnego programu dla aktywnie działających dogoterapeutów!

Rekrutacja: 
14-18.09.2020

FORMULARZ REJESTRACYJNY - KLIKNIJ

POZNAJ SZCZEGÓŁY 


Staż dla profesjonalistów przygotowujący do pracy z psem w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczych dla seniorów!  
Obejmuje kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. 

70 godzin wykładów w formie:
➡️ e-learning 20h – październik 2020
 

Szkolenia dla psów! 
➡️ 20h szkoleń przygotowujących psa do pracy w AAI 

Zajęcia praktyczne w DPSach!
➡️ 20h praktycznych w szpitalu – prowadzenie zajęć / hospitacje / asystowanie 

Egzamin praktyczny (21.11.2020, Warszawa – 1 dzień do wyboru) 

➡️ Każdy zespół (człowiek-pies) przystąpi do egzaminu. 
➡️ Po pozytywnie ukończonym stażu każdy otrzymuje certyfikat. 

 Staż obejmuje treningi, warsztatach, wykłady i szkolenia prowadzone przez: terapeutów, specjalistów pracy z psami oraz certyfikowanych instruktorów pracy AAIUczestnicy pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich psów. Staż obejmuje również treningi grupowe oraz prace w małych zespołach.  

Dołącz do formularz(w nazwie plików podaj nazwisko, format PDF): 

  • List motywacyjny 
  • Referencje (instytucji, firmy, ngo czy osoby prywatnej, przedstawiające Twoje kompetencje, umiejętności, doświadczenia, które będą przydatne w naszym stażu.) 

Potrzebujemy również, abyś spełniał warunki wymienione poniżej: 

  • masz ukończone 21 lat,  
  • masz doświadczenie w pracy z psem w obszarze AAI, 
  • masz czas – możesz się zadeklarować na zainwestowanie swojego czasu w staż i wolontariat w liczbie 4 godzin w tygodniu (szkolenia, warsztaty, praktyka, wykłady - do indywidualnego ustalenia z instruktorami)

Chcemy, aby Twój pies spełniał warunki wymienione poniżej:

  • ma ukończone 2 lata  
  • pomyślnie zdał testy predyspozycji  (preferowane testy PADA)
  • ma opanowane podstawowe posłuszeństwo (wykonuje komendy w rozproszeniach: siad, waruj, pozostawanie w pozycji przez 30s. w dystansie 10m, chodzenie na luźnej smyczy). 

Znając wartość naszych Programów (szkoleń, warsztatów, superwizji) rekrutujemy osoby tak, aby w programie brały udział osoby zmotywowane, świadome swoich (w tym również psa i Was jako zespołu) obszarów do rozwoju, nauki i potrzebie stawiania im wymagań. 

DODATKOWE INFORMACJE – PRAKTYKA W SZPITALU I SUPERWIZJA 

Każdy z wolontariuszy odbędzie 5 godzin zajęć praktycznych. 4 godziny bez własnego psa - jako obserwator (na jednych zajęciach może być maksymalnie 2 obserwatorów/pomocników). Piąta godzina praktyk jest do realizacji z własnym psem, gdzie pod okiem instruktora stażyści będą próbowali prowadzić własne zajęcia. Na praktykach z psem może być jednocześnie jeden wolontariusz z psem (plus 2 obserwatorów).  

Zajęcia praktyczne w DPS będą się odbywać w listopadzie. Dokładny termin zajęć będzie uzgadniany z placówkami. Zajęcia będą formą wsparcia dla seniorów. Będą nagrywane, a nagrania wykorzystane w procesie szkolenia wolontariuszy (superwizja). Jest to bardzo efektywna forma szkolenia,  pozwalająca ptażystom przezwyciężyć swoje słabe strony i zauważyć błędy popełniane w pracy z psem. 

 FORMULARZ REJESTRACYJNY - KLIKNIJ

 Program realizujemy dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego :)