You are here: HomeDziałaniaProjektyProjektyaktualne projektyZaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

EEA grants   

 

Celem projektu

jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko-norweskim z organizacją Dyrenbar Omsorg.
Gotowy kurs będzie miał formę blended-learning (przewidziane jest szkolenie wyjazdowe), który będzie uzupełniony o staże. Cześć stacjonarna szkolenia będzie zrealizowana w Polsce. Podczas fazy pilotażowej przeszkolonych zostanie 15 dogoterapeutów, którzy otrzymaja międzynarodowy certyfikat. Uczestnikami będą os. zawodowo zajmujące się edukacja, zwłaszcza skierowaną do dzieci z trudnościami w uczeniu się

 

Rezultatem

będzie podniesienie jakości polskiej edukacji w sektorze dogoterapii, zmniejszenie barier dostępu (poprzez e-learning), rozwój polskiej kadry edukacyjnej i terapeutycznej. Kurs i platforma e-learningowa będą rozwijane po zakończeniu projektu i dostępne dla uczestników z Polski, a w przyszłości także z innych państw Europy. Rezultaty będą upowszechnione na konferencji w Polsce dla 100 uczestników i podczas seminarium w Norwegii dla 30 os. 

 

Kurs

będzie się składał z części dostępnej na platformie eLearningowej oraz szkolenia stacjonarnego i stażu. Zostaną opracowane materiały eLearningowe: wykłady, filmy instruktażowe, webinary, materiały do przeczytania, ćwiczenia warsztatowe, testy wiedzy, etc. Dogoterapia jest dziedzina praktyczną i nabycie niektórych umiejętności wymagaja wsparcia trenera. Dlatego druga część kursu, odbędzie się stacjonarnie (8 dni). Wiedza zdobyta online zostanie uzupełniona o praktyczne zajęcia z psami – ich szkolenie, naukę prowadzenia psa podczas zajęć i trening umiejętności miękkich potrzebnych w pracy z klientem. Trzeci etap to staż u pracodawców nadzorowany przez instruktorów SZL.

 

Kryteria rekrutacji

będą następujące: posiadanie dorosłego (min. dwuletniego) psa z doświadczeniem pracy w dogoterapii, wykształcenie kierunkowe (pedagogika, psychologia, rehabilitacja lub pokrewne). 

Platforma eLearningowa wraz z kursem (obecnie w fazie rozwoju) dostępna jest na stronie: www.aai.zwierzetaludziom.pl

 

Partnerstwo projektowe

 SZL to organizacja pożytku publicznego. Prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne w placówkach medycznych, edukacyjnych i opiekunńczych. Pracuje z wiodącymi instytucjami w Polsce: Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniką Budzik czy Centrum Alzheimera. Wspiera szkoły – poprzez zajęcia z profilaktyki pogryzień oraz realizację edukacji włączającej (min. czytanie z psami, wsparcie społeczne i emocjonalne). Działa w obszarze profesjonalizacji dogoterapii. Z partnerami z Europy tworzy standardy szkolenia dogoterapeutów.

 NCofA ma bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie szkolenia psów i ludzi jako zespołów, gromadzone od 2006 r. Jest wiodącą instytucją w Norwegii w zakresie interakcji człowiek-zwierzę. Opracowuje scenariusze interwencji z udziałem zwierząt (Animal Assisted Interewentions) dla różnych grup użytkowników. Wraz z Norweskim Uniwersytetem Przyrodniczym NCofA oferuje kurs uniwersytecki w AAI, który daje 15 punktów ECTS. Ponadto NCofA kształci wolontariuszy ze swoim psami w zakresie Animal Assisted Activites. Współpracuje w zakresie teorii, jak i rozwiązań praktycznych z Norweskim Związkiem Kynologicznym. Więcej na www.dyrebaromsorg.no

 

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

 

EEA grants
 
Projekt „Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów” korzysta z dofinansowania o wartości 106 tys. EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów.