You are here: HomeDziałaniaProjektyProjektyzrealizowane projektyRazem pokonamy przeszkody

Razem pokonamy przeszkody

Agility, w którym przewodnikami psów są dzieci ze szkół specjalnych. 

Projekt „Razem pokonamy przeszkody" zakłada działanie na rzecz przełamania stereotypów dotyczących dzieci niepełnosprawnych umysłowo i budowanie ich wizerunku jako aktywnych członków społeczności warszawskiej. Są to niezbędne warunki integracji społecznej osób niepełnosprawnych i przełamywania stereotypów, które często hamują proces włączania osób z dysfunkcjami do społeczeństwa.

W ramach zajęć dogoterapeutycznych dzieci uczą się kierować psami w zakresie wybranych elementów agility (psiego treningu sprawnościowego). Następnie będą miały możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności podczas pikniku z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dogoterapii,organizowanego co roku przez Stowarzyszenie.

Na pikniku obecne będą sprawne dzieci z warszawskich placówek edukacyjnych, przedstawiciele innych organizacji pozarządowych oraz wiele osób zainteresowanych tematem dogoterapii, szkolenia psów a także metodami pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

W ramach projektu odbywa się cykl spotkań agility, obejmujących trening z psami dzieci z niepełnosprawnością umysłową ze współpracujących z nami szkół specjalnych

Psy, które uczestniczą w projekcie, to wyszkolone i doświadczone w pracy z niepełnosprawnymi zwierzęta. Zajęcia prowadzą instruktorzy dogoterapii wspierani przez wolontariuszy, którzy na co dzień pracują w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Praca odbywa się we współpracy pedagogami ze szkół, którzy znają potrzeby i możliwości „swoich" dzieci. Podczas spotkań dzieci będą zdobywały umiejętności pracy z psem.

Zajęcia będą koncentrują się na:

  • Poprawie umiejętności społecznych,
  • Budowie postawy sprawczej i podwyższaniu samooceny własnej,
  • Przygotowaniu do występu publicznego w towarzystwie psa,
  • Nauce komunikowania się z psem,
  • Nauce pracy z psem,
  • Poprawie koordynacji psychoruchowej dzieci.