Syriusz

Pilotażowy program zajęć resocjalizacyjnych dla osadzonych w OZ Bemowo w Warszawie, z udziałem psów do dogoterapii, inspirowany projektami prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych z udziałem psów w więzieniach.

Odbywał się w okresie marzec-czerwiec 2012 r. – cykl obejmował dwadzieścia trzygodzinnych spotkań z osadzonymi.

W zajęciach uczestniczyło dwunastu więźniów, wytypowanych do udziału w zakładach karnych w całej Polsce, a następnie przywiezionych do Warszawy, aby mogli uczestniczyć w zajęciach. Kryterium selekcji więźniów do projektu był wyrok skazujący za przemoc wobec zwierząt lub przemoc wobec rodziny. Jednak w obu tych przypadkach przestępstwa nie były bardzo poważne, a wyroki nie dłuższe niż 5 lat.

Wyniki realizacji to m.in.:

  • wzrost świadomości więźniów dotyczący potrzeb psa,
  • wzrost umiejętności pracy z psem wśród więźniów,
  • wzrost empatii w stosunku do zwierząt,
  • poprawa sytuacji grupy biorącej udział w dogoterapii w hierarchii więziennej (wzrost pozycji).

Dzięki realizacji tego projektu zyskaliśmy doświadczenie w zakresie pracy z osobami osadzonymi i poznaliśmy dokładnie specyfikę pracy dogoterapeutycznej z tą konkretną grupą ludzi.