AntrozoologiSenteret

Norweskie Centrum Antrozoologii to placówka zajmująca się szeroko pojętą współpracą zwierząt z człowiekiem. Instytucja współpracuje blisko z Uniwersytetem NMBU (uczelnia o zbliżonym profilu i pozycji do polskiego SGGW). W zakres działań AntrooologiSenteret (AZS) wchodzi przede wszystkim:

  • prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem psów
  • szkolenie zespołów człowiek-pies w zakresie dogoterapii, także na kursach uniwersyteckich
  • organizowanie testów dla psów, określających ich predyspozycje do pracy
  • prowadzenie grup szkolenia psów – w zakresie dogoterapii, posłuszeństwa i psich sportów

Trenerzy z AZS stosują tylko pozytywne metody pracy z psami ( i z ludźmi ;) ) pozostające w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami skandynawskiej szkoły szkolenia zwierząt.

AZS jest naszym partnerem w wielu projektach (od 2014 roku) a także poza nimi. Przez te lata nasze organizacje bardzo się do siebie zbliżyły i mamy wiele wspólnych obszarów działania - począwszy od tych służbowych, a skończywszy na całkiem prywatnych i towarzyskich. Głownym obszarem działań zawodowych jest współpraca w zakresie tworzenia wspólnych kursów i szkoleń na różnych poziomach - spójnych dla państw europejskich. Stworzyliśmy już 3 takie projekty, szukują się kolejne, bo pracy jest niezwykle dużo, ale efekty motywują do kolejnych wyzwań.