You are here: HomeKursyKursy: FAQ

Kursy: faq

 1. Dlaczego nie wydajecie certyfikatów dla „dogoterapeutów/kynoterapeutów” ? 

Ponieważ SZL, jako członek międzynarodowej organizacji IAHAIO wprowadza rekomendowane przez tą organizację standardy. Wierzymy, że sposób w jaki mówimy o rzeczach definiuje je i pomaga zrozumieć. Określenie „dogoterapeuta” jest bardzo mylące, ponieważ określa wiele rodzajów zajęć które taka osoba prowadzi. Uważamy, że każdy powinien prowadzić zajęcia do jakich ma kompetencje, czyli nie godzimy się z podejściem, zgodnie z którym osoba po weekendowym kursie teoretycznym wchodzi z psem do placówki i prowadzi terapię dzieci autystycznych. Nasze kursy i szkolenia precyzyjnie określają jaki rodzaj zajęć może prowadzić osoba z danym psem – zajęcia wizytujące, edukacyjne, terapeutyczne. Jeżeli chcesz doczytać więcej o definicjach i standardach IAHAIO, zajrzyj do naszej bezpłatnej elektronicznej publikacji. 

 

2. Dlaczego  po kursach nie otrzymam certyfikatu instruktora dogoterapii?

Instruktor jest osobą, która może uczyć innych i wykładać przedmioty w ramach zagadnienia. „Instruktor dogoterapii” jest zatem osobą posiadającą wiedzę w zakresie : prowadzenia zajęć, szkolenia psa, metodyki zajęć, obszerną wiedzę w zakresie zaburzeń i jednostek chorobowych u podopiecznych oraz weterynarii. Potrafi tę wiedzę przełożyć na praktykę oraz w przystępny sposób przekazać innym. W SZL uważamy, że nie jesteśmy w stanie wyszkolić instruktora podczas tygodniowego lub dwutygodniowego szkolenia – mimo że jest na nich dużo wiedzy praktycznej oraz teorii opartej o najnowszą naukę. 

 

3. Czy nie mając psa mogę uzyskać certyfikat uprawniający do pracy w terapii i edukacji z udziałem psa?

Nie. W tej dziedzinie pracuje zespół człowiek – pies. Nie możemy certyfikować osoby, nie wiedząc jak pracuje z psami i nie znając predyspozycji ani poziomu wyszkolenia psa. Jakość i bezpieczeństwo zajęć zależą bowiem od wyszkolenia całego zespołu, a nie tylko jednego z jego członków. 

 

4. Czy mój pies może być certyfikowanym psem terapeutycznym, jeśli ja nie mam ukończonych kursów?

Nie. Na zajęciach terapeutycznych/edukacyjnych pracujecie razem jako zespół. Świetne umiejętności psa i certyfikat psa terapeutycznego nie dają gwarancji, że zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie. 

 

5. Dlaczego wasze kursy są takie długie? 

Ponieważ ważna dla nas jest jakość szkolenia oraz przekazanie kursantom umiejętności i pewności siebie w działaniu, a nie tylko przekazanie teorii. Dlatego na kursach (oprócz Dogozerówki) pracujemy w dużej mierze warsztatowo, zapewniamy praktyki, hospitacje na zajęciach, superwizujemy pracę zespołów, przekazujemy informacje zwrotne i indywidualnie dobieramy metody szkolenia do psów.  Dzięki temu jesteśmy spokojni i jakość pracy certyfikowanych przez nas zespołów i z dumą możemy ręczyć za ich pracę.