You are here: HomeZrealizowane projektyDogoLab

DogoLAB

 

Projekt realizowany we współpracy z Norwegami. Jego celem jest zmiana postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych na bardziej pozytywną poprzez zajęcia warsztatowe, zbadanie wpływu obecności psa podczas warsztatów na zmianę postaw uczestników oraz wymiana doświadczeń i wiedzy z organizacjami z zagranicy.

Etapy projektu:

I etap: styczeń-kwiecień 2014 r. -  nawiązanie kontaktów z partnerami z Norwegii.

II etap: kwiecień 2014 r. - przygotowanie wniosku i wizyta polskiej delegacji w Norwegii.

III etap: czerwiec 2014 r. - przyjazd Norwegów do Polski.

IV etap: „przyszłość” - przeprowadzenie warsztatów wśród młodzieży.

Instytucje i organizacje współpracujące:

  • eksperci z Polskiej Akademii Nauk
  • Uniwersytet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • The Norwegian Centre of Anthrozoology (AZS)

Do tej pory udało się wypracować założenia projektu oraz nazwę „DOGOlab”. W ramach wymiany doświadczeń i wiedzy Norwescy szkoleniowcy i instruktorzy byli obecni na organizowanym przez nas obozie szkoleniowym, na którym prowadzili prelekcje dla kursantów oraz szkolenia dla psów.

Dzięki dotychczasowej pracy nad realizacją tego przedsięwzięcia udało się nawiązać trwałe partnerstwo z AZS, wspólnie opracować program warsztatów dla młodzieży. Współpraca umożliwiła wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dogoterapii z Norwegią, a także wprowadzenie w zakres naszej działalności nowych metod szkolenia psów.