You are here: HomeZrealizowane projektyMam przyjaciela

Mam przyjaciela!

Projekt wykorzystujący jeden z psich sportów (agility) jako formę terapii wspomagającej dla chłopców z zespołem Aspergera.

Projekt realizowany był w 2008 roku w okresie od września do grudnia. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu.

W sesjach brało udział dwunastu chłopców z diagnozą Zespołu Aspergera w wieku szkolnym. W czasie trwania projektu, w zajęciach z chłopcami brało udział naprzemiennie dziewięć psów terapeutycznych wraz ze swoimi przewodnikami. Projekt nadzorowali behawioryści, a wspierali wolontariusze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom

Przy projekcie współpracowało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-grzeczne dzieci”.

Udało się zaobserwować znaczne wyciszenie dzieci, które przed rozpoczęciem projektu przejawiały zachowania agresywne. Chłopcy łatwiej nawiązywali kontakt, jak również byli bardziej wyczuleni na emocje i wzajemne potrzeby.

Projekt ,,Mam przyjaciela’’ był pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, łączącym elementy dogoterapii z wykorzystaniem agility w terapii wspomagającej dziecka z Zespołem Aspergera.