You are here: HomeZrealizowane projektyNa przedwiośniu

Na Przedwiośniu

„Na Przedwiośniu” to dom pomocy społecznej położony w podwarszawskim Międzylesiu. Zajęcia mają formę wspomagającą rehabilitację ruchową mieszkańców. 

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu" zapewnia stałą opiekę dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi. Apel o pomoc podopiecznym zainicjowany przez członka personelu medycznego Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu zapoczątkował wyjątkową współpracę z ośrodkiem. Nasi czworonożni terapeuci systematycznie odwiedzają podopiecznych z „Przedwiośnia", zapewniając im poczucie bliskości i bezpieczeństwa.

Podczas sesji terapeutycznych aktywizowane są funkcje sensoryczne (czuciowe, węchowe, słuchowe). Pracujemy nad poprawą funkcji koordynacji i motoryki małej. Dogoterapia dla uczniów szkoły specjalnej nr 8, znajdującej się przy Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu", prowadzona jest dla grupy dzieci z Zespołem Downa, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawowe jej cele to poprawa motywacji do działania, rozwijanie funkcji intelektualnych i poczucia własnej wartości. Duży nacisk kładziony jest na elementy edukacyjne, poprawę małej i dużej motoryki, umiejętności skupienia uwagi i wydłużenia czasu koncentracji, jak i współdziałania. Ćwiczenia kształtują w dzieciach obraz samego siebie, swoich słabych i mocnych stron oraz umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. Dzieci obdarowują zaufaniem i zaangażowaniem w zajęcia swoich psich terapeutów, a one odwzajemniają się wsparciem i akceptacją w każdym, wykonywanym przez dzieci, działaniu podczas zajęć.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są także dla dzieci mieszkających w Domu Pomocy Społecznej. Są to dzieci z głębokimi niepełnosprawnościami, często sprzężonymi. Na terapii przede wszystkim stawiamy na rozwijanie skupienia uwagi podopiecznych na otaczającej ich rzeczywistości, na wychodzeniu z „zamkniętego" świata oraz odwzajemnianiu kontaktu i relacji. Bardzo istotną częścią terapii jest rozwijanie motywacji do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych np. pobudzenia kończyn dolnych, czy czynności manipulacyjnych. Ponieważ każde z tych dzieci jest niepełnosprawne w zupełnie innym zakresie, staramy się, jak najczęściej prowadzić zajęcia „jeden na jeden", dostosowując zadania do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Jeżeli istnieje taka sposobność, na zajęciach wprowadzamy elementy edukacyjne, stawiamy na ćwiczenia rozwijające mowę i poczucie siebie. Dzieci, każde w miarę własnych możliwości, daje z siebie bardzo dużo na zajęciach, a psy cierpliwie im w tym towarzyszą, zawsze służąc „pomocną łapą".