You are here: Homeczytelniapublikacjepublikacje„Terapia i edukacja z psem dla osób z niepełnosprawnością – przewodnik”

„Terapia i edukacja z psem dla osób z niepełnosprawnością przewodnik”

Publikacja zawiera szereg informacji dotyczących standardów pracy z psami gwarantujących bezpieczeństwo pacjenta/klienta oraz dobrostan psa. Autorki przedstawiły też rekomendowaną ścieżkę szkolenia i egzaminowania psów oraz zestawiły ją z praktykami w Polsce oraz obowiązującym prawem. Publikacja zawiera także zestawienie badań międzynarodowych potwierdzających skuteczność wsparcia psów w terapii osób z niepełnosprawnością. Ponieważ publikacja jest dość obszerna i szczegółowo omawia poruszane zagadnienia, dołączona do niej została broszura – skrót zawierający najważniejsze zagadnienia w formie wypunktowań i grafik. Pozwoli to osobie mniej zainteresowanej tematem zapoznać się z najważniejszymi faktami, a w razie potrzeby poszerzyć wiedzę sięgając do publikacji.
Publikacja została wydana dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wstęp oraz pierwszy rozdział publikacji omawia relację człowieka z psem - jej korzenie, rozwój i konsekwencje. Jest to szerokie spojrzenie na wspólną ewolucję obu gatunków i docieranie się na przestrzeni wieków. Dzięki temu, że psy zostały udomowione jako pierwsze ze wszystkich zwierząt i proces ten trwa już ponad 20 tysięcy lat, wzajemna zależność i zrozumienie obu gatunków jest wyraźnie widoczna.

Kolejny rozdział omawia definicje i standardy, opierając się na międzynarodowych opracowaniach IAHAIO. Odnosi je też do polskiego prawodawstwa i praktyki.

Trzeci, bardzo istotny rozdział omawia kompetencje osoby pracującej w terapii i/lub edukacji z udziałem psa. Wykształcenie, doświadczenie i wiedza prowadzącego są bowiem kluczowe dla powodzenia procesu terapii, a umiejętność pracy z psami, znajomość ich behawioru i potrzeb daje gwarancję, że zajęcia będą bezpieczne dla klientów i prowadzone z poszanowaniem zwierzęcia.

Rozdział czwarty szeroko omawia wybór, socjalizację i szkolenie psa. Odpowiednie przygotowanie psa, który ma wspomagać proces terapii pozwala nie tylko na efektywne wykorzystanie psich możliwości, ale zapewnia także dobre samopoczucie psa podczas zajęć i minimalizuje stres. Pies, który rozumie stawiane przed nim zadania, potrafi poruszać się w nowych miejscach i pewnie się w nich czuje, a przede wszystkim lubi kontakt z ludźmi i jest otwarty na spotykanie nowych osób będzie doskonałym towarzyszem podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.

W kolejnym rozdziale autorki omawiają dobrostan psa w pracy i wątpliwości, jakie wiążą się z jego zapewnieniem, oraz mierzeniem jego stanu faktycznego.

Ostatnia część poświęcona jest badaniom potwierdzającym skuteczność interakcji z psem podczas rożnego rodzaju terapii.

Pobierz publikację w wersji .mobi

Pobierz publikację w wersji .pdf

Pobierz broszurę .pdf

 

Publikacja stworzona i wydana dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego

                                

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana otrzymywaniem maili o wydawanych przez nas materiałach, organizowanych konferencjach i seminariach - zapisz się do newslettera. Wysyłany jest nieregularnie - tylko w przypadku kiedy dzieje się coś na prawdę ciekawego.