You are here: HomeczytelniapublikacjepublikacjePSIEczytanki

PSIEczytanki

Publikacja stanowi podsumowanie naszych działań w projekcie PSIEczytanki. Był to program reedukacyjny, w którym psy swoją obecnością wspierały dzieci podczas nauki czytania i pisania. W broszurze można znaleźć informacje o przebiegu projektu, opinie nauczycieli oraz opisy podobnych działań prowadzonych na świecie. 

Bazując na doświadczeniach z innych obszarów zastosowania dogoterapii, Amerykanie stworzyli metodę indywidualnej nauki czytania z psem – R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs). Skuteczność metody została potwierdzona empirycznie, w eksperymencie z grupą kontrolną. W artykule „The Effect of an Animal-Assisted Reading Program on the Reading Rate, Accuracy and Comprehension of Grade 3 Students: A Randomized Control Study”, opublikowanym w Child Youth Care Forum (2014), raporcie z badań przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Psychologii Stellenbosch University w RPA czytamy: „Okazuje się, że chłopcy nauczyli się czytać wcześniej w grupie z psem, niż w grupie kontrolnej i grupie z pluszakiem. Podobny efekt zaobserwowano wśród dziewcząt. Wyniki badań sugerują, że program dogoterapeutyczny obniża wiek, w którym zarówno dziewczęta jak chłopcy nabywają umiejętności czytania".

Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom opierając się o amerykańską metodę R.E.A.D. oraz o doświadczenia norweskich partnerów w obszarze reedukacji z udziałem psa, wprowadza do warszawskich szkół „PSIEczytanki”. Celem zajęć jest zmniejszenie trudności z czytaniem u uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych, a co za tym idzie, wyrównanie ich szans edukacyjnych w kolejnych latach nauki. Efekty projektu będą monitorowane przy współpracy z pedagogami szkolnymi, będącymi w stanie rzetelnie ocenić zarówno poprawę umiejętności czytania u uczniów objętych projektem, jak i poprawę ogólnych wyników szkolnych.

Pobierz wersję .pdf broszury.