You are here: HomeczytelniapublikacjepublikacjeBroszura "Uwaga! Dobry Pies"

Broszura "Uwaga! Dobry Pies"

Broszura poświęcona projektowi edukacyjnego, którego celem jest profilaktyka pogryzień. Nasi edukatorzy wraz z psami odwiedzają dzieci w warszawskich szkołach i przedszkolach, przekazując im wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań w obecności psów.

„Uwaga! Dobry Pies” to odpowiedź na powszechny lęk przed „złymi psami”, które straszą z tabliczek na furtkach posesji. Ten projekt edukacyjny ma na celu nie tylko nauczenie dzieci bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań przy psach, ale też zwalczanie stereotypów przyczyniających się do powstawania sytuacji niebezpiecznych
dla ludzi i zwierząt. Mamy na uwadze, że główną przyczyną wypadków z udziałem zwierząt jest irracjonalne zachowanie wywołane lękiem. Nazwa naszego projektu, podyktowana chęcią ocieplenia wizerunku psów, nadaje przedsięwzięciu charakter kampanii społecznej nie ograniczającej się tylko do grupy wiekowej, dla której przygotowaliśmy zajęcia. Dodatkowo nazwa projektu nawiązuje do chwalenia psa, a tym samym pozwala promować pozytywne metody szkolenia zwierząt.

Broszura zawiera informacje na temat prowadzonych przez nas zajęć - metodyki, założeń, celów. Dzielimy się także scenariuszami, które realizujemy z dziećmi podczas zajęć.

Przeczytaj broszurę "Uwaga! Dobry Pies"